polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

1. Administratorem Pana/i Danych jest:
INSTAL-BRUK Piotr Grygierzec

2. Od 25 maja 2018 r działa u nas Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: piogry@interia.pl w każdej sprawie dotyczącej danych.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
• realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie zgody udzielonej przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem. (Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
• marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
• subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
• dwa ostatnie punty będą realizowane drogą mailową w sposób zautomatyzowany.

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
• realizacja usługi i sprzedaży
• realizacja umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem

5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
• dane mogą być przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa np. w celach transportu zakupionego towaru

6. Okres przechowywania danych:
• na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony.

7. Ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są:
• warunkiem podpisanej umowy
• pobrane dobrowolnie

Pani/Pana dane:
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i* profilowaniu.

INSTAL-BRUK

Biuro:
ul. 1-maja 44/1
Świętochłowice

Siedziba:
ul. Staszica 27
Czechowice – Dziedzice

kontakt

zadzwoń

502-596-836

napisz

piogry@interia.pl